ŽÁDOST O PRONÁJEM MÍSTA – KOMERČNÍ STÁNEK

20. - 22. 9. 2019

IČ: *- Ověřuji IČ...
Jméno:* Příjmení:* Firma:*
Ulice:* Město:* PSČ:*
Telefon:* E-mail:*    


Mapa stánků s čísly ke stažení (stav: 6. září 2019)

Číslo stánku: * ulice: * Druh stánku: *

Rozměry stánku: * x h

Elektrická přípojka: *

Sortiment: *

občerstvení bez prodeje alkoholu
občerstvení s prodejem alkoholu
víno
burčák
dárkové předměty, hračky, textil
místo před prodejnou, předzahrádka
jiný, uveďte:

Odhadovaný počet vydaných vratných kelímků na 3 dny:*
(Prodejci nápojů jsou povinni k vydání nápojů používat výhradně vratné, ekologické kelímky organizátora. V případě prodeje vína je možné používat vedle kelímků také skleničky organizátora, popřípadě jiné vhodné sklo.)

Počet boxů s 0.3 l kelímky: (1 box je 252 ks 0.3 l kelímků)
Počet boxů s 0.5 l kelímky: (1 box je 216 ks 0.5 l kelímků)

SPZ automobilu resp. přívěsu*

Souhlas se zpracováním osobních údajů: *
<< zaškrtnutím souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro organizační účely

Bez platného IČ nemůžeme žádost o pronájem přijmout.


* povinný údaj


Rezervace je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem a zaplacení poplatku za stánkové místo ve stanovené výši dle zaslané výzvy.