ŽÁDOST O PRONÁJEM MÍSTA – KOMERČNÍ STÁNEK

18. - 20. 9. 2020ZAHÁJENÍ REZERVACÍ: 1. dubna 2020


Rezervace je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem a zaplacení poplatku za stánkové místo ve stanovené výši dle zaslané výzvy.