O Mělníku

18. - 20. 9. 2020

Okresní město Mělník leží na vyvýšenině v Polabské nížině 30 km na sever od Prahy. Toto starobylé královské věnné město má 20.000 obyvatel a jako centrum zemědělského kraje se proslavilo především pěstováním vinné révy a každoročně pořádanou slavností vinobraní. Působivou a zdaleka viditelnou dominantou města je zámek a věž chrámu sv. Petra a Pavla. Návštěvníky Mělníka přitahuje pohled ze zámecké vyhlídky, odkud je vidět soutok Labe a Vltavy, památná hora Říp a České středohoří.
Město nabízí kromě historických památek široké možnosti kulturního a sportovního vyžití. K velmi vyhledávaným oblastem Mělnicka patří romantické Kokořínsko - nádherná příroda, pískovcové skály a gotický hrad ze 14. století.

Mělník - město vína
K Mělníku se poutá řada přívlastků, k nejznámějším patří město vína. A určitě právem. Víno a vinná réva tvořilo významnou součást života města. Vinařská tradice začíná od svaté Ludmily a jejího vnuka svatého Václava, patrona českých vinařů. Město několikrát navštívil král Karel IV., který se významně zasloužil o rozvoj mělnického vinařství. Nechal z Porýní a z Burgundska dovézt sazenice ušlechtilé révy a osázet jimi svahy v okolí Mělníka. Vydal nařízení o zakládání vinic (r. 1358) a na jejich ochranu zřídil úřad perkmistra hor viničních. Tresty za škody na vinicích byly opravdu odstrašující. Kdo způsobil škodu ve dne přišel o pravou ruku nebo zaplatil vysokou pokutu a jeho majetek přešel perkmistrovi. Kdo ji způsobil v noci měl přijít o hrdlo a majetek opět propadl.
S postupným přechodem vinařství na šlechtický velkostatek pomalu zanikalo měšťanské vinařství a jen několik málo firem vzdorovalo konkurenci Lobkowiczkého vinařství.
V Mělníku byl také založen vinařský cech, který vydal vlastní Manual neboli pamětní registra úřadu perkmistrovského při městě Mělníce. V roce 1968 byl cech obnoven pod názvem Cech českých vinařů a sdružuje vinaře z celých Čech.
Roku 1882 byla v Mělníku zřízena vinařsko - ovocnická škola. Původně sídlila v Husově ulici čp. 48, kde se začalo vyučovat v roce 1885. Již v roce 1893 se začala stavět na Polabí nová školní budova, která byla jednopatrová. Druhé patro bylo připojeno v roce 1953. Dnes zde sídlí Střední zahradnická škola a Vyšší odborná škola zahradnická Mělník.