Logo Melnicke Vinobrani 2019
Stánkový prodej

 

3
dny v září
až 40. tis.
návštěvníků
přes 250
stánkových míst


Máte-li zájem o prodej vašeho zboží během Mělnického vinobraní, vyplntě formulář níže,
nebo kontaktujte kontaktní osobu.

Komerční stánky: Jana Martinková, tel.: +420 315 635 305, mob: +420 607 001 554, e-mail: j.martinkova@melnik.cz

řemeslné stánky: Olga Lešnerová, tel.: +420 315 622 612, mob: +420 606 613 406, e-mail: lesnerova@mekuc.cz

Pravidla pro stánkový prodej včetně cen a poplatků najdete pravidlech vinobraní 2019.


NOVINKA:
Prodejci nápojů jsou povinni k vydání nápojů používat výhradně vratné, ekologické kelímky organizátora.
V případě prodeje vína je možné používat vedle kelímků také skleničky organizátora, popřípadě jiné vhodné sklo.