Vinařství na Mělníku

18. - 20. 9. 2020

Při vyslovení jména města Mělník se většině z nás vybaví buďto víno (někomu dokonce přímo baculatý kalamář s Ludmilou) anebo soutok dvou největších českých řek Labe a Vltavy. Oba tyto fenomény Mělník výrazně odlišují od ostatních českých měst a dodávají mu jistou výjimečnost.

Vinné révě se na slunečných stráních v okolí města dařilo od pradávna, takže počátky jejího pěstování jsou spojeny již s počátky křesťanství. Pověst vypráví o tom, že první sud vína poslal do Čech moravský kníže Svatopluk. Byl určen pro českého knížete Bořivoje a to pro příležitost křtu Ludmilina a Bořivojova syna Spytihněva. Ludmila prý následně nechala přivézt vinnou révu z Moravy a vysázet ji nedaleko od svého rodiště, hradiště Pšova, dnešního Mělníka. Péčí o vinice se osobně zabýval i Ludmilin vnuk sv. Václav, který se díky tomu stal patronem vinařů.

Výrazný vzestup přineslo českému vinařství panování Karla IV. Ten nechal přivézt z Francie ušlechtilé odrůdy révy a rozhojnil také plochy vinic. Rozvoj vinohradnictví podpořil ještě omezením dovozu cizího vína a také vydáním nařízení, které tvrdě trestaly škody na vinicích.

„Byl-li kdo ve dne při škodě polapen, propadl pravou rukou ... a kdož by pak v noci škodil a v tom byl polapen, ten jest hrdlo své propadl a statek jeho na perkmistra (správce vinic) jest připadl...“.

Rozvoj vinohradnictví podporovali i další panovníci a tak v 16. století je dosaženo největších ploch vinic v Čechách a na Moravě. Následující historické události však již tak příznivé pro vinařství nebyly a tak se střídala období prosperity a úpadku.

(Zdroj: město Mělník)