Cech českých vinařů

18. - 20. 9. 2020

Novodobá historie CČV se započala jeho ustanovením valnou hromadou, konanou 25. února 1968 na zámku v Mělníku. Cech sdružil české vinaře, kteří si dali za cíl zvelebovat české vinařství, které bylo na pokraji zániku.

Cech českých vinařů je zájmovou organizací vinařů, sloužící k výměně zkušeností a názorů o vinohradnictví a vinařství v českém regionu. Je zdrojem užitečných odborných informací a svou činností pomáhá k upevňování pozic pěstitelů révy vinné a výrobců vína na trhu. Usiluje o navrácení prestiže kvalitním českým vínům a propaguje jejich odbyt.

Pořádá přednášky, semináře, výstavy a přehlídky vín. Organizuje odborné exkurze do předních vinařských podniků v tuzemsku i v zahraničí. Každoročně pořádá společenské večery a slavnostní shromáždění. Spolupracuje s Regionálním muzeem v Mělníku, pro jehož vinařskou expozici zachraňuje staré předměty, písemnosti apod.

 http://www.cechcv.cz