Logo Melnicke Vinobrani 2019
Pro bydlící v placené zóně

Občané bydlící v uzavřené placené zóně mají na vinobraní vstup zdarma.

V době uzavření placené zóny vinobraní (pro vstup bez platné vstupenky) musí občan bydlící v této zóně před vstupem do ní předložit doklad, který prokazuje, že bydlí v placené zóně vinobraní (občanský průkaz, nájemní smlouva v případě, že nejde o trvalé bydliště). 

Doklady je oprávněna požadovat a kontrolovat pořadatelská služba. 

Doklad je nutné předložit při každém vstupu.

Dětem vyšším než 140 cm, které se nemohou prokázat při vstupu do placené zóny požadovaným platným dokladem a potřebují vcházet do zóny bez doprovodu zákonných zástupců, lze vyzvednout vstupenku na Městském úřadu Mělník, čp. 51, 1. patro, odbor školství a kultury kanceláře č. 216 – 217 v těchto termínech:pondělí 16. 9. (8.00 – 18.00), úterý 17. 9. ( 8.00 – 15.00), středa 18. 9. (8.00 – 17.00), čtvrtek 19. 9. (8.00 – 14.30). Vstupenku může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte po prokázání bydliště dětí či zákonného zástupce v placené zóně.

Možnost vyzvednutí vstupenky na této adrese  v uvedených dnech a časech mají také majitelé nemovitostí v placené zóně po předložení dokladu o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí možno získat např. na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

Výjimečné případy, kdy nelze výše uvedenými způsoby zajistit vstup do placené zóny obyvatelům, kteří k tomu mají oprávnění, budou řešeny individuálně. V takových případech kontaktujte organizátory na info@vinobranimelnik.cz.