Informace pro místní a podnikatele

16. - 18. 9. 2022

Pro bydlící v placené zóně

Občané bydlící v uzavřené placené zóně mají na vinobraní vstup zdarma a mohou si vyzvednout vstupenku na základě předložení platného dokladu (občanský průkaz s trvalým bydlištěm nebo nájemní smlouva) v termínech a časech uvedených níže.

V době uzavření placené zóny vinobraní (pro vstup bez platné vstupenky) musí občan bydlící v této zóně před vstupem do ní předložit doklad, který prokazuje, že bydlí v placené zóně vinobraní (občanský průkaz, nájemní smlouva v případě, že nejde o trvalé bydliště).

Doklady je oprávněna požadovat a kontrolovat pořadatelská služba.

Bez platné vstupenky je nutné doklad předložit při každém vstupu.

Dětem vyšším než 140 cm, které se nemohou prokázat při vstupu do placené zóny požadovaným platným dokladem a potřebují vcházet do zóny bez doprovodu, je nutné vyzvednout vstupenku zákonným zástupcem také.

Vstupenky budou vydávány na Městském úřadu Mělník, čp. 51, 1. patro, odbor školství a kultury kanceláře č. 216 – 217 v těchto termínech: pondělí 13. 9. (8.00 – 18.00), úterý 14. 9. ( 8.00 – 15.00), středa 15. 9. (8.00 – 17.00), čtvrtek 16. 9. (8.00 – 14.30). Vstupenku může vyzvednout pouze obyvatel bydlící v placené zóně, případně zákonný zástupce dítěte po prokázání bydliště (dětí či zákonného zástupce) v placené zóně.

Možnost vyzvednutí vstupenky na této adrese  v uvedených dnech a časech mají také majitelé nemovitostí v placené zóně po předložení dokladu o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí možno získat např. na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx)

Výjimečné případy, kdy nelze výše uvedenými způsoby zajistit vstup do placené zóny obyvatelům, kteří k tomu mají oprávnění, budou řešeny individuálně. V takových případech kontaktujte organizátory na info@vinobranimelnik.cz.

Podnikatelé s provozovnou či sídlem podnikání v placené zóně

Podnikatelé s provozovnou či sídlem podnikání v placené zóně a jejich zaměstnanci by měli využít možnost bezplatného vstupu do placené zóny vždy před jejím uzavřením (v pátek do 13. hodin, v sobotu a v neděli do 9. hodin).

Podnikatelé s provozovnou či sídlem podnikání na adrese spadající do placené zóny, mohou zakoupit třídenní vstupenky za sníženou cenu 150 Kč. Vstupenky mohou zakoupit pro sebe a své zaměstnance v počtu maximálně 15 vstupenek na jednu provozovnu, a to předem na Městském úřadu Mělník, čp. 51, 1. patro, odbor školství a kultury kanceláře č. 216 – 217 v těchto termínech: úterý 14. 9. (8.00 – 15.00), středa 15. 9. (8.00 – 17.00), čtvrtek 16. 9. (8.00 – 14.30).

Podnikatelé musí doložit podnikání na místě v placené zóně nájemní smlouvou vztahující se na provozovnu umístěnou na adrese spadající do uzavřené zóny nebo výpisem ze živnostenského rejstříku, ve kterém je uvedeno příslušné sídlo podnikání, příp. adresa provozovny. Náklady na zlevněné vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.

V případě zájmu o prodej vstupenek na fakturu, kontaktujte MÚ Mělník, finanční odbor, Renata Vlašimská, tel.: 315 635 175, email:  r.vlasimska@melnik.cz.