Stánkový prodej

18. - 20. 9. 2020

Máte zájem o prodej zboží nebo služeb během akce, kterou navštíví až 40 tisíc návštěvníků?

Celkem nabízíme přes 250 stánkových míst, vyplntě prosím formulář níže (popřípadě kontaktujte zodpovědnou osobu).

Komerční stánky

> REZERVACE komerČnÍho stánku

Jana Martinková
tel.: +420 315 635 305
mob: +420 607 001 554
e-mail: j.martinkova@melnik.cz

Řemeslné stánky

> Rezervace ŘemeslnÉho stÁnku

Olga Lešnerová
tel.: +420 315 622 612
mob: +420 606 613 406
e-mail: lesnerova@mekuc.cz

Další informace

Vratné kelímky
Prodejci nápojů jsou povinni k výdeji nápojů používat výhradně vratné, ekologické kelímky organizátora.
V případě prodeje vína je možné používat vedle kelímků také skleničky organizátora, popřípadě jiné vhodné sklo.

Pravidla
Pravidla pro stánkový prodej včetně cen a poplatků najdete v pravidlech vinobraní 2019.