Stánkový prodej

15. - 17. 9. 2023

Máte zájem o prodej zboží nebo služeb během akce, kterou v předchozích ročnících navštívilo až 40 tisíc návštěvníků?

Rezervační systém bude spuštěn 10. 4. 2023 po 8:00
Struktura stánkového prodeje se od minulého ročníku výrazně nemění.

Komerční stánky

> REZERVACE komerČnÍho stánku

Šárka Zikmundová
tel.: +420 315 635 349
mob: +420 777 254 838
e-mail: s.zikmundova@melnik.cz

Řemeslné stánky

> Rezervace ŘemeslnÉho stÁnku

Olga Lešnerová
tel.: +420 315 622 612
mob: +420 606 613 406
e-mail: lesnerova@mekuc.cz

Další informace

Pravidla
Pravidla pro stánkový prodej včetně cen a poplatků najdete v Pravidlech akce.

Vratné kelímky
Prodejci nápojů jsou povinni k výdeji nápojů používat výhradně vratné, ekologické kelímky organizátora.
V případě prodeje vína je možné používat vedle kelímků také skleničky organizátora, popřípadě jiné vhodné sklo.