O vinobraní

18. - 20. 9. 2020

Mělnické vinobraní 2019

Mělnické vinobraní je nejstarší a zároveň jedna z největších slavností tohoto typu v celé republice. Každý rok se snažíme přinést nějaké novinky do organizace a programu.

Široký program, který letos, mimo jiné, akcentuje spolupráci s partnerskými městy, jistě uspokojí fanoušky všech uměleckých žánrů, historie, trhů nebo výtvarných dílen pro děti.

Vedle jarmarku, stánků s burčákem a gastronomickými specialitami, lze v ulicích historického centra narazit na flašinetáře, sokolníka či pouliční umělce.

Pro degustaci kvalitních vín cechu českých vinařů je vyčleněna klidová zóna na radničním dvoře, kde si návštěvníci budou moci oddychnout od shonu slavností, a mimo vína ozkoušet a vychutnat řadu gastronomických specialit.

Součástí akce je také bohatý doprovodný program, na kterém se organizačně podílí zámek Mělník nebo Regionální muzeum Mělník. Návštěvníci mohou využít zvýhodněné vstupné do mělnického zámku či shlédnout podzemí.

Tři hudební scény opět žánrově pokrývají celé spektrum, od folkloru a dechovky, přes cimbálovku, swing a velký orchestr z německého Oranienburgu, mainstreamový pop, rock, až po moderní žánry.

Podívejte se na kompletní program.

Partnerská města a letošní vinobraní

Letošní Vinobraní bude mimo jiné akcentovat spolupráci s našimi partnerskými městy. V sobotu v podvečer tak přivítáme na hlavní scéně velký dechový orchestr z německého města Oranienburg a v neděli dopoledne ve společném pásmu s Jarošovci vystoupí folklorní soubor Ipel´ ze slovenského Lučence. Obě partnerská města budou mít svá zastoupení také v sobotním historickém průvodu.
Oranienburg

www.oranienburg.de

Město Mělník má přátelské kontakty s německým Oranienburgem, který leží asi 25 km severně od Berlína, již od 70. let 20. století. Po revoluci v roce 1989 udržovali přátelské styky prakticky pouze mělničtí dobrovolní hasiči. Vztahy mezi oběma radnicemi byly obnoveny až v roce 1995. Od té doby se představitelé obou měst pravidelně navštěvují a vyměňují si zkušenosti prakticky ve všech oblastech veřejného života.

V současnosti jsou do partnerské spolupráce s Oranienburgem zapojeny především mělnické školy – Gymnázium Jana Palacha (od roku 1990) a Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148 (od roku 1994), které pořádají pravidelné výměnné pobyty svých žáků. Naposledy v letošním dubnu tak strávili týden na Mělníku žáci partnerské Jean Clermont Schule.

Kromě škol je do partnerství obou měst zapojena také městská a státní policie. V rámci své služební přípravy u nás studenti policejní školy absolvují dvoutýdenní stáž a naopak.

Spolupráce se týká také sportovních klubů – například oddíly juda a boxu se pravidelně účastní turnajů a zápasů v partnerských městech. Oranienburg poskytl městu Mělníku také obrovskou pomoc po záplavách v roce 2002, a to jak finanční ve výši 750 000 Kč, tak věcnou (nábytek, vybavení domácností, oblečení).

Mezi městy není podepsaná partnerská smlouva.


Lučenec

www.lucenec.sk

Partnerská smlouva se slovenským městem Lučenec ležícím V Banskobystrickém kraji nedaleko maďarských hranic byla podepsána 17. září 2013. Prvotní zájem byl vyvolán za strany Slovenska – vzájemná spolupráce je zaměřena na spolupráci a vytváření příležitostí pro rozvoj partnerských vztahů v oblasti ekonomické, kultury, školství, sociální infrastruktury, sportu, cestovního ruchu a ekologie.

Zástupci města se pravidelně účastní Dnů města Lučenec, které se konají každoročně v srpnu. Po úspěchu z roku 2018 bude mít město Mělník své zastoupení i v letošním roce na mezinárodním maratonu vedoucím z Lučence do slovenského města Salgótarján.

Vzájemná spolupráce probíhá také na úrovni škol – Základní škola Pšovka spolupracuje se ZŠ Laca Novomeského, Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148 pak vyslala v roce 2019 své zástupce na mezinárodní recitační soutěž v ruském jazyce Puškinův památník.

Mělník a Lučenec spojuje také folklór, který má v obou městech velkou tradici. Folklorní soubory Jarošovci a Jarošáček pravidelně v Lučenci vystupují a stejně tak je tomu i v případě slovenského soubou Ipel´, který byl již několikrát čestným hostem Mělnického vrkoče.


Historie mělnického vinobraní

Pěstování vinné révy na Mělnicku má dlouholetou tradici, která sahá až do 9. století. Počátky vinařství na Mělníku jsou úzce spjaty s kněžnou Ludmilou, která se zasloužila o založení první vinice na mělnických stráních severně od Nedomic.

Vyvrcholením celoročního úsilí mělnických vinařů již od dob Přemyslovců byla pochopitelně podzimní sklizeň. Po sběru uzrálých hroznů se tradičně konala velkolepá veselice, při níž se zpívalo, tančilo a hodovalo. Na sklonku raného novověku v těchto tradičních slavnostech pokračovali vinaři knížata z Lobkovic. Lobkovicové k lidové veselici připojili průvod městem, který končil na mělnickém zámku, kde se následně konal i vinařský bál. V září se navíc k těmto oslavám podzimní sklizně přidružovaly slavnosti svatováclavské. Tyto festivity tak můžeme právem považovat za počátky pozdějších slavností vinobraní.

Nicméně během druhé poloviny 18. století a první poloviny 19. století začalo mělnické vinařství upadat. Zlepšení situace přinesli až dolnobeřkovičtí specialisté lobkovických knížat, kterým se podařilo dostat Mělnicko opět na vinařské výsluní. Oživení zájmu o pěstování vinné révy na slunných mělnických stráních přineslo mimo jiné v roce 1878 velkolepou oslavu, pořádanou při výročí pěti set let od úmrtí Karla IV., považovaného za zakladatele zdejší vinařské slávy. Poté se uvažovalo o pravidelném pořádání slavností na počest podzimní sklizně.

Skutkem se však přání Mělnických stalo až roku 1911. Tehdy, zásluhou Sokola, se uskutečnila první vinařská slavnost. I když první mělnické vinobraní slavilo velký úspěch, vyhrocená situace v Evropě konání podobných oslav příliš nenahrávala. Díky tomu se další mělnické vinobraní konalo až za dlouhých jedenáct let. Za to se však stalo vůbec nejproslulejším, a to zejména díky návštěvě samotného prezidenta Masaryka.

Další vinobraní se pak uskutečnilo na počátku září 1925, po němž následovala opět odmlka. Až v roce 1931 převzali iniciativu Lobkovicové a uspořádali výstavu hroznů i vína a návštěvníky poučili o zásadách stolování a užití vína. V roce 1933 pak byla vinařská vlasteneckou akcí pořádanou z podnětu Národní jednoty severočeské na podporu českých obyvatel v mělnickém regionu, vždyť za blízkým Liběchovem již dominovali Němci. Nicméně rokem 1937 mělnická vinobraní na čas skončila a byla obnovena až po druhé světové válce. Již roku 1946 se vinařská konala se vším všudy. Nepostrádala průvod městem, proslovy, hudební vystoupení, výstavy, prohlídky památek, hry, zábavní park i slavnostní fanfáry troubené z chrámové věže. Vše bylo zakončeno večerním ohňostrojem.

V 50. a 60. letech se mělnické vinobraní stále více stávalo manifestací úspěchů socialistické společnosti. Program vinobraní se ale proti těm prvorepublikovým nijak zásadně nezměnil. Údajně jedna z nejúspěšnějších vinařských slavností se konala v roce 1967. Od počátku sedmdesátých let byla vinobraní pořádána plně v duchu normalizačních zásad.

Až po roce 1989 dostalo mělnické vinobraní nový kabát. I přes posun ke komerci však zůstalo tradiční slavností, která stále slouží jako prostředek k připomínání a oslavě dlouholeté  tradice pěstování vinné révy na Mělnicku a slavné vinařské minulosti i současnosti našeho města.

(Čerpáno z: Jan Kilián, Mělník. Historie, kultura, lidé, Praha 2010.)